Natuur van Finland

De Vereniging Nederland-Finland (VNF) heeft als doel het bevorderen van de contacten tussen Nederlanders en Finnen en het scheppen van aandacht voor de Finse cultuur in Nederland.
In Nederland organiseren we typisch Finse feesten en verschillende culturele evenementen.

Algemeen

De Vereniging Nederland-Finland (VNF) heeft als doel het bevorderen van de contacten tussen Nederland en Finland in de meest ruime zin van het woord.
De bijna 500 leden bestaan voor een groot deel uit Nederlands-Finse gezinnen, uit Nederlanders met een bijzondere belangstelling voor Finland en uit Finnen die (tijdelijk) in Nederland verblijven.
Zowel particulieren als bedrijven kunnen lid worden.

Activiteiten

Belangrijke activiteit van de VNF is het organiseren van typisch Finse feesten voor haar leden, waaronder Vappu (1-meiviering), Juhannus (midzomerfeest, eind juni), het kreeftenfeest (begin september) en het onafhankelijkheidsfeest (rond 6 december). Daarnaast worden ook stads- of boswandelingen en culturele evenementen betrekking hebbend op Finland, zoals filmvoorstellingen, tentoonstellingsbezoeken en lezingen, georganiseerd.

Verenigingsblad

Vijf keer per jaar laat de VNF een eigen blad verschijnen onder de naam Aviisi met teksten zowel in het Fins als in het Nederlands.
In dit blad staan, naast de artikelen die betrekking hebben op Finland, een activiteitenagenda, bestuurs-mededelingen en advertenties.
Verder vindt u er voordeelacties van onze sponsoren en actuele zaken over het reizen naar Finland.
Kijk bij Magazine Aviisi voor een voorbeeld.

Historie

De Vereniging Nederland-Finland is in 1923 opgericht onder de naam Finsch-Nederlandsche Vereniging. Het doel van deze vereniging was in de eerste plaats om de handelsbetrekkingen tussen Nederland en Finland te bevorderen. In 1968 zijn de Finsch-Nederlandsche Vereniging en de Nederlands-Finse Commerciële Club gefuseerd en is de huidige Vereniging Nederland-Finland ontstaan.

Onze vereniging onderhoudt goede contacten met o.a. de Finse ambassade, het Finse Huis (voorheen de Finse Zeemanskerk) , de Finnish Dutch Chamber of Commerce (FDCC) en het Fins Cultureel Instituut van de Benelux.

Finland 100 jaar

Samen met de FDCC, de Finse ambassade, het Fins Cultureel Instituut en het Finse Huis heeft de VNF het comité ‘Finland 100 together in the Netherlands’ opgericht. Dit samenwerkingscomité bereid de feestelijkheden voor het feestjaar 2017 voor. Op 6 december 2017 is Finland 100 jaar onafhankelijk, en dat zal niet ongemerkt voorbijgaan. Het comité komt regelmatig bijeen, en er zijn al veel plannen die de komende tijd verder uitgewerkt zullen gaan worden. Eén van de activiteiten die vanuit de VNF wordt georganiseerd is een boek met daarin beschouwingen over de politieke, maarschappelijke en culturele ontwikkelingen van de afgelopen 100 jaar. De auteurs, negen Finnen en vier Nederlanders, die op verschillende manieren een rol spelen in de betrekkingen tussen beide landen, hebben zich ieder op een eigen wijze in bovengenoemde periodes en thema’s verdiept. Het boek heet ‘1917-2017, 100 jaar Finland, Essays over geschiedenis, cultuur en maatschappij’ en is Nederlands- en Finstalig. Het verschijnt in november 2017.

Vele bedrijven voelen zich al geruime tijd betrokken bij onze vereniging. In verband met de viering dit jaar van het 100-jarige onafhankelijke bestaan van Finland zoeken wij sponsors om alle geplande activiteiten te financieren.