Jaarverslagen VNF

Wat staat er in het jaarverslag van de vereniging Nederland Finland? Het jaarverslag wordt opgesteld door het bestuur. Het financiële jaarverslag, oftewel de jaarrekening, is de verantwoordelijkheid van de penningmeester. De voorzitter en/of de secretaris maken een zogenaamd algemeen jaarverslag. De secretaris stelt de jaarvergadering op die door het bestuur gecontroleerd wordt. Op de jaarvergadering de ALV wordt deze aan de leden voorgedragen voor goedkeuring. In onze jaarverslagen leest u wat er in het betreffende jaar in de vereniging is gebeurt en wat onze doelstelling is geweest en ons doel voor het volgend jaar.


ALV VNF 2018

Agenda VNF 2018 ALV
ALV VNF Notulen
ALV VNF Jaarverslag 2017

Agenda 2018

Notulen 2017

Jaarverslag 2017