Jaarverslagen VNF

Wat staat er in het jaarverslag van de vereniging Nederland Finland? Het jaarverslag wordt opgesteld door het bestuur. Het financiële jaarverslag, oftewel de jaarrekening, is de verantwoordelijkheid van de penningmeester. De voorzitter en/of de secretaris maken een zogenaamd algemeen jaarverslag. De secretaris stelt de jaarvergadering op die door het bestuur gecontroleerd wordt. Op de jaarvergadering de ALV wordt deze aan de leden voorgedragen voor goedkeuring. In onze jaarverslagen leest u wat er in het betreffende jaar in de vereniging is gebeurt en wat onze doelstelling is geweest en ons doel voor het volgend jaar.

Drie weken voor de ALV en na goedkeuring door het bestuur worden de agenda van het huidige jaar, de notulen en het jaarverslag van het vorig jaar hier gepubliceerd.


ALV VNF 2020

Agenda VNF 2019 ALV
ALV VNF Notulen 2019
ALV VNF Jaarverslag 2019

Agenda 2020

Notulen 2019

Jaarverslag 2019


ALV VNF 2019

Agenda VNF 2019 ALV
ALV VNF Notulen 2018
ALV VNF Jaarverslag 2018

Agenda 2019

Notulen 2018

Jaarverslag 2018


ALV VNF 2018

Agenda VNF 2018 ALV
ALV VNF Notulen
ALV VNF Jaarverslag 2017

Agenda 2018

Notulen 2017

Jaarverslag 2017