Privacy van onze leden

Met ingang van 25 mei wordt binnen de EU de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (EU 679/2016) van kracht. De verordening bevat nieuwe regels en verplichtingen om de bescherming van persoonsgegevens en privacy te verbeteren. Ook de Vereniging Nederland- Finland zal deze regels moeten implementeren.

1. Op dit moment hebben wij van onze leden, en als gezinslid ook van de familieleden, naam en adresgegevens (voornamen, achternamen, adressen, telefoonnummers en emailadressen).
Deze gegevens worden beheerd door de secretaris in ons elektronische ledenbestand, dat alleen binnen het bestuur elektronisch wordt gedeeld. Uw gegevens worden door het bestuur gebruikt om het lidmaatschap te controleren bij evenementen, de contributie betalingen te controleren, en om contact te zoeken als uit controle blijkt dat deze niet betaald is.

2. Uw gegevens staan in onze boekhouding voor facturering en het toesturen van het ledenmagazine de Aviisi. Op de server van onze mailprovider Mailchimp houden wij uw mailadres om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en evenementen door middel van onze nieuwsbrief. U kunt zich ten alle tijden uitschrijven van deze nieuwsbrief d.m.v. de uitschrijf link onderaan elke nieuwsbrief die wij versturen.

3. De penningmeester en de voorzitter hebben via de bankrekening tevens toegang tot bankgegevens, (alleen van uw betaling aan ons) deze worden niet ergens anders opgeslagen. Ook de kascontrolecommissie, van wie de leden zijn gekozen op de Algemene Ledenvergadering, krijgen inzicht in de betalingsgegevens.

Wij delen de onder nummer 1-3 genoemde persoonsgegevens niet met derden.

4. Via onze website https://vnf.nu publiceren wij foto’s van evenementen met leden en deelnemers die daarvoor toestemming hebben verleend.
Uw gegevens (behalve foto’s) worden binnen drie maanden verwijderd indien u uw lidmaatschap opzegt. In het geval dat u wordt geroyeerd als lid (bijvoorbeeld vanwege het niet betalen van de contributie) worden uw gegevens (behalve foto’s) binnen 1 jaar verwijderd.

Wij gaan ervan uit dat u als lid toestemming verleent uw gegevens op deze wijze te gebruiken. Wilt u uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen (bijvoorbeeld foto’s) dan kunt u altijd contact zoeken met onze secretaris op info@vnf.nu die dan binnen 1 maand zal antwoorden.

Voor meer informatie over ons Protocol gegevensbescherming, klik hier

Het bestuur VNF