Protocol gegevensbescherming VNF
Vereniging Nederland Finland.

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

De VNF houdt een ledenlijst van elk lid bij met de volgende gegevens:
Lidnummer, Lid type (particulier of bedrijf) Voorletters, Achternaam, Straatnaam, Postcode, Woonplaats, Email (indien opgegeven of anders via Opt-in), telefoonnummer, datum van inschrijving. De gegevens worden uitsluitend gebruikt in de structuur van de vereniging en worden niet verstrekt aan derden.

Deze ledenlijst wordt centraal opgeslagen op de beveiligde sites https://trello.com , lijst op postadres en gegevens, zie boven, en https://mailchimp.com, lijst op naam en emailadres.
Alleen de bestuursleden hebben toegang tot Trello, Mailchimp en de ledenlijsten.
De gegevens worden gebruikt voor de toezending van het verenigingsblad de Aviisi (5 x per jaar via de post)en de maandelijkse nieuwsbrief (via email).
De facturen van de penningmeester voor het lidmaatschap gaan zowel via de post als e-mail.
De Nieuwsbrieven worden verstuurd via Mailchimp en de email lijsten staan daar ook opgeslagen. Alle adressen zijn verkregen met toestemming van de ontvanger. Bij inschrijving wordt gevraagd of ze de Nieuwsbrief willen ontvangen. Nadien is op elke ontvangen mail de mogelijkheid om zich automatisch uit te schrijven.

Op de verenigingswebsite https://vnf.nu worden geen persoonsgegevens opgeslagen, alle ingevulde velden worden rechtstreeks bijgewerkt in Mailchimp.

Bij een eventueel Data-lek wordt dit direct, in ieder geval binnen 72 uur, doorgegeven aan de Autoriteit Persoonsgegevens op: 0900- 3282 535 of op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken.

De aangewezen persoon die actie onderneemt na een datalek is de webmaster/bestuurslid van de vereniging. Bij de constatering van een datalek dient een ieder onmiddellijk contact op te nemen.

Voor het jaar 2018-2019 is dit Willem Mulder. Bereikbaar op willem.mulder@vnf.nu of 98willemmulder@gmail.com of op mobiel 0653948269.

Opgemaakt 01-04-2018 te Nieuwegein