Anbi profiel


vereniging Nederland - finland

Anbi status aangevraagd 27-03-2020

Algemene informatie

Rechtsvorm

Vereniging

Statutaire naam

Vereniging Nederland Finland

handelsnaam

VNF


Profiel URL

https://vnf.nu/over_vnf/anbi-publicatieverplichting-vnf/

Statutaire zetel

Zeist

KvK nummer

40531842

RSIN

817617516

Categorie

Cultuur

Subcategorie

Culturele ANBI

Doel van de vereniging

Doel van de vereniging is de vriendschapsbanden en contacten tussen Nederland en Finland in de meest ruime zin te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren van bijeenkomsten en culturele evenementen, en het aan de leden door middel van een periodiek beschikbaar stellen van berichten en teksten die van belang worden geacht. Het samenwerken en onderhouden van contacten met organisaties met doelstellingen van gelijke strekking en andere middelen die zij voor het bereiken van haar doelstellingen nuttig acht.

organisatie/bestuurders

bestuursleden

Heli Macqelin Tervahauta
Willem Mulder
Wouter Winkelman
Gerard Rijerse
Mervi Lepistö
Rob Ebbers
Anna Schoemakers

Functie

Voorzitter
Vice-voorzitter/webmaster
Penningmeester
Secretaris
Ledenwerving en Bedrijven
ICT
Social media

Beloning

geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen

Overig

Is er een directie/ dagelijks bestuur? - Nee
Is er een persoon in dienst? - Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht? - Nee
Is er een kascommissie? - Ja

Contact

secretariaat

Griffensteijnselaan 78
3703AD Zeist

postadres

T.a.v. VNF Griffensteijnselaan 78
3703AD Zeist

email

info@vnf.nu
website: https://vnf.nu

financieel

Balans, baten en lasten

Download

Kascommissie

Download

Jaarverslagen

Overzicht
overig

Activiteiten/Beleidsplan

Download

Bereik

Culturele doelgroep
Werelddeel: Nederland

Organisatie

Organisatie grootte/omzet: tot 20.000,-