Parlement Finland

Het bestuur


Samenstelling. Tijdens de algemene ledenvergadering op 18 maart werd een nieuw bestuur van de Vereniging Nederland-Finland (VNF) gekozen en zal het komend jaar als volgt samengesteld zijn met de functies binnen het bestuur (de jaartallen tussen haakjes betreffen het jaar van aantreden):

Rune Frants, voorzitter (2018)
Marco Blankestijn, penningmeester (2014)
Gerard Rijerse, secretaris en secretarieel medewerker (2018)
Willem Mulder, webmaster (2017)
Anna Schoemakers, social media (2018)
Mervi Lepistö, ledenwerving (2018)
Adviseur: Daniel Loos, redacteur Aviisi en oud-vice-voorzitter.

Het bestuur vergadert minimaal 5 maal per jaar. De locaties zijn vaak bij een van de bestuursleden thuis. Indien nodig wordt er ook via Skype vergaderd en is er veel onderling contact via email en andere elektronische platforms.
U kunt berichten aan ons sturen via info@vnf.nu.

Bestuur VNF

De bestuursleden


Voorzitter VNF Rune Frants

Voorzitter:
Rune Frants

Penningmeerster: Marco Blankestijn

Penningmeester:
Marco Blankestijn

Secretaris Gerard Rijerse

Secretaris
Gerard Rijerse

Bestuur Willem Mulder

webmaster
Willem Mulder

Bestuur Anna Schoemakers

social media
Anna Schoemakers

ledenwerving
Mervi Lepistö

Bestuur Willem Mulder

adviseur
daniel loos