Parlement Finland

Het bestuur


Samenstelling.
Het bestuur van de Vereniging Nederland-Finland (VNF) was van 15 maart 2016 tot en met 12 maart 2017 als volgt samengesteld met de functies binnen het bestuur (de jaartallen tussen haakjes betreffen het jaar van aantreden):

Marjo Kool, voorzitter (2013)
Marco Blankestijn, penningmeester (2014)
Daniel Loos, PR-functionaris (2017)
Jussi Virtanen, Social Media (2017)
Gerard Rijerse, secretarieel medewerker (2017)
Willem Mulder, webmaster (2017)

Het bestuur heeft de intentie om minimaal 5 maal per jaar te vergaderen. De locaties zijn vaak bij een van de bestuursleden thuis. Indien nodig wordt er ook via Skype vergaderd en is er veel onderling contact via email.

Bestuur VNF

De bestuursleden


Voorzitter VNF Marjo Kool

Voorzitter:
Marjo Kool

Social Media: Jussi Virtanen

Penningmeerster:
Marco Blankestijn

Penningmeerster: Marco Blankestijn

Social Media:
Jussi Virtanen

PR-functionaris
Daniel Loos

SecretariaatGerard Rijerse

Secretariaat
Gerard Rijerse

Webmaster:
Willem Mulder