Vereniging Nederland Finland

Namens de Vereniging Nederland Finland heten wij u van harte welkom. Graag zouden wij persoonlijk met u kennis willen maken op een van onze eerst volgende activiteiten. Vooruitlopend op deze kennismaking ontvangt u zo spoedig mogelijk een bevestiging, het laatste verenigingsblad Aviisi en een rekening van onze penningmeester voor de contributie. Nadat wij u als lid hebben ingeschreven ontvangt u automatisch het laatste nummer van ons verenigingsblad Aviisi en kunt u als lid deelnemen aan onze activiteiten. De Statuten van de Vereniging en Huishoudelijk Reglement kunt u op onze website onder “Over VNF” vinden. Met uw aanmelding accepteert u onze Statuten en Huishoudelijk Reglement. De Vereniging bestaat uit Gewone leden en Bedrijfsleden. Onder Gewone leden wordt verstaan: Alleenstaanden, samenwonende partners en hun op hetzelfde adres woonachtige kinderen tot 18 jaar. Onder Bedrijfsleden wordt verstaan: Bedrijven die banden hebben met Finland. “De Vereniging Nederland-Finland werd in 1923 opgericht en is een vriendschapsvereniging in Nederland, waarvan iedereen lid kan worden die een goed hart toedraagt aan de betrekkingen tussen de beide landen. De contributie bedraagt per jaar (1 januari tot en met 31 december) voor:

Gewone leden € 30,00
Bedrijfsleden € 100,00
Jaarlijkse bijdrage voor porto buiten Nederland € 5,00

Alankomaat Suomi Yhdistys

Alankomaat Suomi yhdistys toivottaa sinut sydämellisesti tervetulleeksi. Mielellämme haluamme tavata sinut henkilökohtaisestikin jossakin seuraavissa tapahtumissamme.
Tutustumista odotellessa saat vahvistuksen anomukseesi mahdollisimman pian sekä yhdistyksemme lehden Aviisin viimeisimmän numeron ja rahastonhoitajalta laskun jäsenmaksusta.
Kun olemme rekisteröineet sinut jäseneksi, tulet saamaan Aviisi-lehden automaattisesti ja voit osallistua toimintaamme jäsenenä.
Yhdistyksen säännöt löytyvät sivuiltamme kohdasta “Vereniging Nederland-Finland”. Rekisteröitymällä hyväksyt sääntömme. Tähän kuuluvat yksityiset henkilöt, avio- ja/tai avopuolisot sekä heidän samassa osoitteessa asuvat alaikäiset lapsensa (alle 18 v.).

Alankomaat-Suomi yhdistys on perustettu vuonna 1923 ja on ystävyysyhdistys Alankomaissa, johon jokainen voi tulla jäseneksi, joka tuntee lämmintä sydämellisyyttä näiden maiden välisissä suhteissa.
Vuosittainen (1. tammikuuta – 31. joulukuuta) jäsenmaksu:

Yksittäiset jäsenet € 30,00
Yritys jäsenet € 100,00
Vuosittainen postimaksu Alankomaiden ulkopuolelle € 5,00

Aanmelding lidmaatschap VNF
VNF-JÄSENEKSI ILMOITTAUTUMINEN

    Individueel, gezin (€30) of bedrijf (€100):

    individueelgezinbedrijf