Vereniging Nederland Finland
Alankomaat Suomi Yhdistys

Namens de Vereniging Nederland Finland heten wij u van harte welkom. Graag zouden wij persoonlijk met u kennis willen maken op een van onze eerst volgende activiteiten.
Vooruitlopend op deze kennismaking ontvangt u zo spoedig mogelijk een bevestiging, het laatste verenigingsblad Aviisi en een rekening van onze penningmeester voor de contributie. Nadat wij u als lid hebben ingeschreven ontvangt u automatisch het laatste nummer van ons verenigings¬magazine “Aviisi” en kunt u als lid deelnemen aan onze activiteiten.

De statuten van de vereniging kunt u op onze website onder “Vereniging Nederland-Finland” vinden. Met uw aanmelding accepteert u onze statuten. (*) Hieronder worden verstaan alleenstaanden, samenwonende partners en hun op hetzelfde adres woonachtige kinderen tot achttien (18) jaar.

“De vereniging Nederland-Finland werd in 1923 opgericht en is een vriendschapsvereniging in Nederland, waarvan iedereen lid kan worden die een goed hart toedraagt aan de betrekkingen tussen de beide landen.” Website / www.VNF.nu
De contributie bedraagt per jaar (1 januari tot en met 31 december) voor: Individuele leden(*) € 27,00, en Bedrijfsleden € 79,00.

Aanmelding lidmaatschap VNF