Hier vind je de leukste evenementen gerelateerd aan Finland! Verspreid over heel Nederland!
Georganiseerde evenementen van de Vereniging Nederland-Finland (VNF) zelf, worden aangegeven met @VNF.

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

ALV VNF op 24 maart 2019 in de Finse residentie

maart 24, 2019 - maart 25, 2019

Het bestuur van de Vereniging Nederland-Finland nodigt alle leden van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) op zondag 24 maart a.s.
De ALV wordt gehouden in de residentie van de ambassadeur, Van Hogenhoucklaan 52, 2596 TE Den Haag.

! Leden die de vergadering willen bijwonen, wordt verzocht zich aan te melden bij de secretaris (info@vnf.nu ). Dit in verband met de capaciteit van de residentie en de catering.

De vergadering begint om 13.00 uur.
De agenda is als volgt:
1. Opening door voorzitter Rune Frants
2. Welkomstwoord door de Ambassadeur van Finland mw Päivi Kaukoranta
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Goedkeuring van de notulen van de ALV d.d. 18 maart 2018
De notulen zullen uiterlijk op 2 maart 2018 op onze website www.vnf.nu worden
geplaatst.
5. Jaarverslag van de secretaris over 2018.
Het jaarverslag van de secretaris zal uiterlijk op 20 februari 2018 op onze website
www.vnf.nu worden geplaatst.
6. Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019 van de penningmeester
7. Verslag van de kascommissie over het jaar 2018
8. Benoeming van de kascommissie voor het jaar 2019
9. Bestuurszaken
– Samenstelling bestuur
Marco Blankestijn treedt af als penningmeester, maar blijft beschikbaar als adviseur.Een oproep voor nieuwe bestuursleden heeft twee kandidaten opgeleverd, mw Heli Maquelin en Wouter Winkelman.
10.Ledenwerving en ledencontact. Anna Schoemakers zal dit toelichten.
11.Activiteitenplan 2019.Toelichting door de voorzitter
12.Rondvraag en Sluiting

Na de vergadering is er om 15.00 uur een lezing van Frans van Nes over Finoegristiek en de Finoegrische talen. Frans van Nes (geb. 1969) is full time vertaler Estisch en Hongaars. Hij was een van de vertalers van “Tussen drie plagen” van Jaan Kross, dat in februari 2018 verscheen. Interesse in Estisch had Frans al, maar in Nederland was geen opleidingsmogelijkheid. Tijdens een verblijf in Hongarije is zijn interesse voor het Estisch versterkt en kon hij zich in die taal gaan verdiepen. Eerst in Budapest, later in Tartu in Estland. Behalve “De Kring van Mesmer” (Mesmeri Ring) van Kross vertaalde Frans van Nes ook “De bijen” van Meelis Friedenthal (Mesilased), gedichten en een toneelstuk uit het Estisch.

Gegevens

Begin:
maart 24, 2019
Einde:
maart 25, 2019
Evenement Categorie: