Lezing Finland 100 jaar

redactie VNFNieuws

Lezing Finland 100 jaar

Het jaar 1917 werd een belangrijk jaar voor Finland en Rusland. In de februari—revolutie van 1917 werd de tsaar afgezet. De voorlopige machthebbers (Kerenski) in Rusland wilden de overheersing van Finland consolideren, maar daar was men het in Helsinki niet mee eens. In juli bepaalde het Finse parlement met een meerderheid van de “Rode” sociaal democraten, dat het parlement in Finland de hoogste macht had, behalve over defensie en buitenlands beleid. Rusland reageerde hierop geïrriteerd door meer soldaten in Finland te legeren en de eis dat er nieuwe verkiezingen zouden komen. Die kwamen er en de sociaaldemocraten verloren hun meerderheid. Er ontstond een chaotische situatie.

In november 1917 brak de oktober revolutie uit en de (Rode)bolsjewieken grepen in Rusland de macht.Nu wilden de Finse niet-socialisten wel totale zelfstandigheid. Op 6 december 1917 werd door het parlement de onafhankelijkheid uitgeroepen.
Er is een voor- en na geschiedenis van Finland.

Dhr. Gerard Rijerse zal hier bij stil staan en u er deelgenoot van maken.
Woensdag 28 februari van 19:30 tot 21:30 . Locatie: De Scandinavische vereniging in Groningen, Harmoniegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen, Oude Kijk in ‘t Jatstraat 26. De toegang is €3,-