Lezing: Finland en Karelië door Gerard Rijerse op 8 februari

VNFNieuws

In 1807 was Finland als grootvorstendom deel gaan uitmaken van het grote Russische rijk. Oost Karelië was ook daarvoor al deel van Rusland. De Russisch Orthodoxe kerk was er dominant, in Finland was dat de Lutherse.

Veel Finnen voelden zich verwant met de Oost Kareliërs. Oost Karelië was het gebied waar de meeste verhalen uit de Kalevala waren verzameld en daar werd een Fins dialect gesproken.

Toen Finland in 1917 onafhankelijkheid kreeg van Lenin waren de grenzen van Finland getrokken langs de grenzen van het grootvorstendom. Veel Finnen waren van mening, dat ook Oost Karelië bij Finland zou moeten komen. In de periode 1918-1922 zijn er dan ook pogingen geweest om Oost Karelië, en meer dan dat zelfs, bij Finland te voegen. In 1941 is dat nog eens geprobeerd. Finland is wel een eind gekomen maar uiteindelijk hadden die veroveringen geen succes. Finland is na WO II bij het vredesverdrag met de Sovjet Unie zelfs een derde van zijn grondgebied kwijtgeraakt. Bij dat vredesverdrag is ook bepaald dat Finland neutraal moest blijven.

In februari 2023 zal Gerard Rijerse (oud VNF-secretaris) ingaan op de geschiedenis van Oost Karelië, en in dat verband meer in het algemeen op de relatie Rusland -Finland en het lidmaatschap van Finland van de NAVO.

Datum: Woensdag 8 februari 2023
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: Zaal Enzo. Kalverdijkje 77/c te Leeuwarden
Toegang: Gratis