VNF Algemene Ledenvergadering 2018

redactie VNFNieuws

Vereniging Nederland-Finland ALV 2018

Het bestuur van de Vereniging Nederland-Finland nodigt alle leden van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) op zondag 18 maart a.s.
De ALV wordt gehouden in het Finse Huis, ’s Gravendijkwal 64, 3014 EG Rotterdam.
De notulen en het jaarverslag zullen uiterlijk op 2 maart 2018 op onze website www.vnf.nu worden geplaatst.

De vergadering begint om 13.00 uur. De agenda is als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Goedkeuring van de notulen van de ALV d.d. 12 maart 2017
4. Het jaarverslag van de secretaris.
5. Jaarverslag 2017 en begroting 2018 van de penningmeester.
Voorstel is de contributie per 1-1-2019 te verhogen tot € 30.–
6. Verslag van de kascommissie over het jaar 2017
7. Benoeming van de kascommissie voor het jaar 2018
8. Bestuurszaken.
Voorzitter Marjo Kool, Jussi Virtanen en Daniël Loos treden af.
Op voordracht van het bestuur hebben zich gemeld: Rune Frants als voorzitter, Gerard Rijerse als secretaris, Mervi Lepistö en Anna Schoemakers als nieuwe bestuursleden.
In de Aviisi 2018-1 is een oproep geplaatst voor nieuwe bestuursleden.
9. Activiteitenplan 2018
10. Rondvraag
11. Sluiting

Na de vergadering is er om 15.00 uur een lezing van Peter Swart over het Nederlandse oorlogsschip Huis te Warmelo dat drie eeuwen geleden bij Finland is vergaan

Alankomaat-Suomi Yhdistyksen yleinen jäsenkokous 2018

Alankomaat-Suomi Yhdistyksen johtokunta toivottaa jäsenensä tervettulleiksi yleiseen jäsenkokoukseen sunnuntaina 18. maaliskuuta.
Kokouksen paikka: Finse Huis, ’s Gravendijkwal 64, 3014EG Rotterdam.
Yleinen jäsenkokous alkaa klo 13.00
Käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Ilmoitusluontoiset ja jäsenten esittämät asiat
3. 12 maaliskuuta 2017 pidetyn yleisen jäsenkokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Muistiinpanot nähtävissä viimeistään 2. maaliskuuta 2018 kotisivuillamme www.vnf.nu.
4. Sihteerin vuosikertomus on nähtävissä viimeistään 14 päivää ennen vuosikokousta kotisivuillamme www.vnf.nu.
5. Rahastonhoitajan vuosikertomus 2017 ja talousarvio 2018 ovat nähtävissä viimeistään 14 päivää enne vuosikokousta kotisivuillamme www.vnf.nu.
Jäsenmaksu 2019: € 30
6. Tilintarjastajien raportti
7. Vuoden 2017 tilintarkastajien nimitys
8. Johtokunnan asiat
Puheenjohtaja Marjo Kool, Jussi Virtanen ja Daniël Loos eroavat viroistansa.
Johtokunnan ehdokkaina ovat ilmoittautuneet: Rune Frants puheenjohtajaksi, Gerard Rijerse sihteeriksi sekä Mervi Lepistö ja Anna Schoemakers johtokunnan jäseniksi.
Aviisi 2018-1 numerossa on kutsu uusien johtokunnan jäsenten ilmoittautumiksi.
9. Toiminnat vuodessa 2018
10. Muut asiat
11.Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen klo 15.00 on Peter Swartin luento ”Huis Te Warmelo” sota-aluksesta.